Omagiu unui Arhiereu mereu tânăr

386px-Christ_King_of_Kings_(Greece,_c._1600)

Căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi Păstorul lor, îi va duce la izvorul apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice alacrimă din ochii lor. (Apocalipsă 7:17)

Fără îndoială că există apa vie care curge din coasta împunsă a Mântuitorului pe cruce şi pe care El o proclamă solemn stând în picioare: “Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (In. 7; 38)

Există şi apa vieţii despre care ne spune Sf. Ioan în motto-ul Omagiului nostru, şi în alte părţi, care ne este dăruită de Dumnezeu fără plată: …şi celui ce-i este sete să vină! Cine vrea, sa ia apa vieţii fără plată! (Apocalipsă 22 : 17)

Dumnezeu ne dă apa vieţii fără plată, dar ne cere să venim la El ca s’o primim. Unii vin şi pleacă înapoi setoşi; alţii vin şi o primesc pentru rodire, unii o sută, alţii 60, altii 30 (Mt. 13 :3-9) Cine are urechiu de auzit să audă. Sunt însă unii fericiţi cărora Dumnezeu le dă apa vieţii fără măsură, şi duhul lor, mereu tânăr, nu se vestejeste niciodată: tari în suferinţă, neînduplecaţi în faţa asupririlor, nepătaţi în faţa calomniatorilor, niciodată răspunzând cu aceeaşi monedă, ei îşi îndeplinesc destinul hărăzit de Dumnezeu, păşind demnii peste nimicniciile momentului, spre împlinire. Aceştia sunt oameni născuţi cu o mare făgăduinţă lângă ei. Purtaţi de vrerea lui Dumnezeu pe care o ascultă, trec prin toate vicisitudinile, poate uneori nici nu ştiu unde-i mână Duhul, dar, într’o clipă neaşteptată, printr’o răsucire bruscă a circumstanţelor, voinţa lui Dumnezeu se împlineşte în ei şi prin ei, căci lor le-a dat Dumnezeu multe şi mult i-a încercat, ca pe un argint lămurit în cuptor de pământ, de şapte ori curăţit. (Ps. 12 : 6)

Cei mai mulţi trecem prin viaţa aceasta comozi, aspirând la funcţii sedentare, unde duhul nostru nu tremură şi inima noastră nu arde cum ardea inima în cei doi Apostoli când le vorbea Iisus pe cale spre Emaus. La cina noastră de seară Iisus nu mai frânge pâinea, glasul Lui nu-l mai auzim.

Dar pentru Ierarhul acesta mereu tânăr, pâinea se frânge odată cu inima, glasul Domnului pentru el grăieşte. Uneori glasul sfânt amuţeşte, încercările curg, vrăjmaşul îi prigoneşte sufletul şi viaţa i-o calcă în picioare, dar, până acum, Domnul nu l-a dat morţii, căci nu s’a închinat dumnezeilor mincinoşî, nu a plâns după castraveţii Egiptului şi nici n’a cârtit în pustie întorcându-şi privirea spre viţelul de aur. Nu a rătăcit de la dreapta credinţă nu s’a lăsat ispitit de slavă deşartă, nici nu s’a închinat puterii omeneşti sau strălucirii minţilor care au părăsit calea Domnului glorificându-se pe ei înşişi. Câteodată Domnul l-a apăsat cu apăsare mare, câte odată a trimis vrăjmaşii asupra lui să-l sfâşie cu dinţii, ademeniri şi făgăduinţe, grăiri de rău, apăsare pe cerbice. Dar, încă odată, morţii nu l-a dat, căci El îl pregătea pentru o stare mai înaltă, pe care totdeauna o dăruieşte celor care Il iubesc pe El. Mintea lui nu s’a întunecat din cauza anilor, duhul lui nu s’a incovoiat pentru a place oamenilor, ci totdeauna a ţintit mai sus.

Astăzi păcatele se curăţă, inima se îmbunează, dragostea arhierească învăluie pe toţi, cu căldura inimii care niciodată nu a gândit răzbunare.

Păşind pe treapta înălţării, binecuvintaţi, Inalt Presfintite pe toti care vă urăsc şi care va iubesc iubesc, pe cei care v’au făcut rău sau v’au făcut bine ca nimeni sa nu plece flămând sau însetat, sau întristat de la acest ospăţ al bucuriei. Dumnezeu să va ţină mintea trează spre păzirea adevăratei gândiri ortodoxe, darul vorbirii şi al scrisului neîntinat de nici o minciună din cele care astăzi bântuie lumea, poftirile neîngăduite să nu vi se atingă de inimă şi totdeauna să răspândiţî binecuvântări pe care noi vi le cerem, dar şi peste cei care nu vi le cer, însă au nevoie de ele. Amin.

Binecuvântaţi şi iertati,

Preotul Gheorghe

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s